Algemeen

  • Het toernooi vindt plaats van vrijdag 1 juni 2018 tot en met maandag 4 juni 2018.
  • De wedstrijden zullen gespeeld worden op de 4 beachvolleybalvelden die zijn aangelegd op het Raedthuysplein in Hoogerheide
  • De organisatie is in handen van stichting evenementenplein Hoogerheide in samenwerking met volleybalvereniging VAT.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 25, - per team. Voor bedrijventeams geldt een inschrijfbedrag van € 100,- per team Inschrijfgeld dient voor aanvang van het toernooi per bank voldaan te worden.
  • Indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, zal het toernooi tijdelijk worden stopgezet.
  • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor categorieën bij te lage deelname samen te voegen.
  • De wedstrijdleiding kan een team indelen in een hogere of lagere klasse indien de sterkte daartoe aanleiding geeft.
  • In alle gevallen waarin de wedstrijdbepalingen en/of reglementen niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.
  • Glaswerk buiten het terras is verboden en eenieder dient ervoor te zorgen dat het plein netjes achter gelaten wordt.
  • Noch Stichting Evenementenplein, noch volleybalvereniging VAT, nog de deelnemende Horeca stellen zich aansprakelijk voor diefstal, schade en/of ongevallen.

Spelregels

- In alle klassen wordt 3 tegen 3 gespeeld, met uitzondering van de

Heren en dames 2e/3e klasse. Hier wordt 2 tegen 2 gespeeld

- De wedstrijden zullen op tijd worden gespeeld. Op de helft van de

speeltijd dient van helft gewisseld te worden. De wedstrijdleiding zal dit

omroepen.

- Teams dienen zich op tijd op de velden te begeven zodat direct met

de wedstrijden gestart kan worden.

- Het team dat als eerste op het wedstrijdformulier staat vermeld, heeft

het recht om te beginnen met de opslag. In de tweede set is dit

omgekeerd.

- Er wordt volgens het rally-point systeem gespeeld.

- Men moet na wisseling van speelhelft opnieuw tellen vanaf nul

- Reservespelers mogen volgens vaste volgorde indraaien op de service positie zodra deze is ontvangen. Tijdens wisseling van speelhelft of in geval van blessure mag er direct worden gewisseld.

- De aanvoerders van ieder team dienen na de wedstrijd hun paraaf te

zetten op het wedstrijdformulier. De scheidsrechter moet hierna het

formulier inleveren bij de wedstrijdleiding.

- Bij het serveren mag de bal het net raken.

- Blokcontact telt NIET als één van de drie aanrakingen.

- Een speler mag GEEN aanval uitvoeren door middel van een push- of

duwtechniek zodanig dat met de vingers richting wordt gegeven aan de

bal.

De scheidsrechter beoordeelt of er sprake is van een push- of duwbal.

- Derhalve zijn de volgende technieken toegestaan:

  (ingehouden)smash, met de vuist en bovenhandse techniek

  met twee handen.

- De spelers moeten de beslissing van de scheidsrechter sportief

aanvaarden, zonder daarover in discussie te gaan. In geval van twijfel

beslist de Wedstrijdleiding.

- De verwerking van hard gesmashte ballen wordt technisch soepel

beoordeeld; de bal mag wel met het hele lichaam gespeeld worden.

- Bij winst van de partij krijgt men 3 punten, bij gelijkspel 1 en bij verlies 0.

- Bij gelijke stand in de poule telt eerst het onderlinge resultaat.

Daarna het saldo punten voor en tegen.